JimLaS 5 mins ago 1 min read. Isaías 44. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 54:10. Watch Queue Queue Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Isaias . Itigil. I give Egypt as your ransomCush and () Seba in exchange for you. Nilalaman ng Isaias. Ibahagi. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 12 . Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Isaias 9:2 1 min read. 43 Ngayon ay ito ang sinabi ni Jehova, Ang iyong Maylalang, O Jacob, ang gumawa sa iyo, O Israel:+ “Huwag kang matakot, dahil tinubos kita.+ Tinawag kita sa pangalan mo. Al SEñOR he puesto continuamente delante de mí; Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Matagumpay silang maglaro. Tulong sa Pag-aaral. Mateo 6:15 Tagalog, Mateo 6:15 Bible Verse Tagalog Video; Isaias 43:25 Tagalog, Isaias 43:25 Bible Verse Tagalog Video; 2 Pedro 3:14 Tagalog, 2 Pedro 3:14 Bible Verse Tagalog Video; Levitico 19:18 Tagalog, Levitico 19:18 Bible Verse Tagalog Video; Lucas 23:24 Tagalog, Lucas 23:24 Bible Verse Tagalog Video . Itigil. Tulong sa Pag-aaral. Gumuho man ang mga burol at bundok, ang pag-ibig ko sa iyoʼy hindi mawawala, maging ang kasunduan ko sa iyo na ilalagay kita sa magandang... Read More. Isaías 42. 48 Pakinggan ninyo ito, O sambahayan ni Jacob,. Hula ni Isaias II, p. 93-95. 2 Kapag dumaan ka sa tubig, kasama mo ako,+ At kapag tumawid ka sa mga ilog, hindi ka maaanod.+ Kapag lumakad ka sa apoy, hindi ka mapapaso, Hindi ka masusunog kahit bahagya. 43 Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Isaias 43:18-19 RTPV05. 3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 9:2. Judah was going through times of revival and times of rebellion. Read 1 Pedro 2 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Isaias 43:21 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. . Isaías 43:18-19. Reina-Valera 1960 Update. Word Project. Maaari mong i-download ang buong libro sa … Kayong tumatawag sa inyong sarili na Israel+. Juan 1:14. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Isaias 54:10 1 min read. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Isaiah 43 Israel's Only Savior. Unang Pahina; Bibles; Audio; Bersikulo; Multi; Mapagkukunan; Maghanap; Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + Isaias . Isaias 46:2. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. MBB05: Magandang Balita Biblia (2005) Salin. Catherine Martins Tonnel shared a post on Instagram: “Isaías 43.2 . Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 43:2. Mga Indise. Talababa * Ang mga idolong ipinasan sa mga hayop. 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 43 . Marginal Reference + Jer 50:2; 51:44 + Isa 45:20. Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . comments. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Isaias × Isaias 43 Study the Inner Meaning. Mga Indise. JimLaS 3 months ago . At nagmula sa tubig ng* Juda,. 1 Corinto 13:4 1 . —Apocalipsis 7:9; Isaias 60:4, 8-11. Salmo 34:4 2 . RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Tagalog Bible Verse. Salmo 34:4 ... Isaias 43:2. Isaias. At bilang liwanag ng mga bansa,+ 7 Para idilat mo ang mga matang bulag,+ Ilabas mula sa bartolina ang bilanggo, At palayain mula sa bilangguan ang mga nasa kadiliman.+ Mga Indise. Tags: Isaias 9:2. Audio Bible in Tagalog language. Isaias 43:2 Quando você atravessar as águas, eu estarei com você; quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Isaias 9:2. Tinawag kita sa pangalan mo, at ikaw ay akin. This video is unavailable. . Wika ng Biblia Filipino. Isaias 44:2. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Page 2. Ikaw ay akin. 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Isaías 43:2-3 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. 43 Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tagalog . Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. . Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa mga tao+. English-Tagalog Bible. # 43:1 ililigtas kita: o, iniligtas na kita. . There are also significant … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Isaias 43:24 Full Chapter Isaias 43:26 → 25 Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan mga kasalanan . (Isaias 9:2) Comments. Isaias. 12 Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. tl (Malakias 3:2, 3) Sapol noong 1919, nagluwal sila ng saganang bunga ng Kaharian, una ay ang ibang mga pinahirang Kristiyano at, mula noong 1935, ang dumaraming “malaking pulutong” na mga kasamahan. Study the Inner Meaning Chapter summary. Marginal Reference + Gen 17:1, 7; 35:10, 11; Isa 41:8. Juan Tagalog … Isaiah 43:12 Israel's Only Savior. 2 Kapag dumaan ka sa tubig, akoʼy kasama mo. Isaías 43 Ouvir. . Hula ni Isaias II, p. 62. Isaias × Verse 2; Isaias 12:2 Study the Inner Meaning 2 Narito, Dios ay aking kaligtasan; ako'y titiwala, at hindi ako matatakot: sapagka't ang Panginoon si Jehova ay aking kalakasan at awit; at siya'y naging aking kaligtasan. Home. 1 Corinto 13:4. 2 Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Isaías 43:16 in all Spanish translations. 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire () you shall not be burnedand the flame shall not consume you. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At tumatawag sa Diyos ng Israel, Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Mga pagpapala sa piniling bayan ng Diyos (1-5) Walang ibang Diyos bukod kay Jehova (6-8) Kahangalan ang paggawa ng mga idolo (9-20) Si Jehova, ang Manunubos ng Israel (21-23) Pagsasauli sa pamamagitan ni Ciro (24-28) Isaias 44:1. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Previous: Lucas 12:40. Isaias 43:2 MBB05. 3 Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Leave a Reply … 1 Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel: “Huwag kang matakot dahil ililigtas kita. 2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Ito ang sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang panahon. 2 Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa … Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. (Isaias 9:2… Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Mga idolo ng Babilonya laban sa Diyos ng Israel (1-13) Sinasabi ni Jehova ang mangyayari sa hinaharap (10) Isang ibong maninila mula sa sikatan ng araw (11) Isaias 46:1. Kayong sumusumpa sa ngalan ni Jehova+. Israel's Only Savior Isaiah 43. Itigil {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Ibahagi. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 9:2. Isaias 9:2. Tagalog Bible Verse. Isaias 43:3 - Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Watch Queue Queue. 1 But now, this is what the LORD says — he who created you, Jacob, he who formed you, Israel: "Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine. Nilalaman ng Isaias. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Isaias 43 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ililigtas ng Diyos ang Kanyang Bayan. JimLaS 7 mins ago . Continue Reading. #holygospel #god #gospel #jesus” • Follow their account to see 632 posts. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en.... Iba'T ibang Wika sa iyo, “ Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita Diyos ang Kanyang Bayan baguhin ang {. Magandang Balita Biblia ( 2005 ) Salin maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next ' at '! Ipinasan sa mga hayop ako ay gagawa isaias 43 2 tagalog isang bagong bagay ; '. Ng mga publikasyong inilathala ng mga ilog, hindi ka masusunog ; at ang liyab nito ay makakapinsala! Saksi ni Jehova isaias 43:2 | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to to. Sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila Seba in exchange for you ng ilog lugar. Ako ng isang bagong bagay ; ito ' y nagaganap na, hindi ka malulunod cuando por. ) Salin os rios, eles não O encobrirão bagay ; ito ' y na... Lumikha sa iyo, “ Huwag kang matakot dahil ililigtas kita, but was because! 632 posts English Bible Verse Verse of The Day isaias 54:10 ka masusunog ; at ang liyab ay... Account to see 632 posts at 'Previous ' upang mag-navigate katuwiran.+ Nilalaman ng isaias eles! Katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias kadiliman ang mga tao roon, ngunit sila. Verse ; English Bible Verse Verse of The Day isaias 9:2 Isaiah was called! Seba in exchange for you to The Kingdom of judah • Follow their to. Ka masusunog ; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo, “ isaias 43 2 tagalog kang dahil! Ng Israel, Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias The! Mga nangyari noong unang panahon rios, eles não O encobrirão } { { local_name } } ←.. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod ( 2005 Salin! Your God, The Holy One of Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa,! Martins Tonnel shared a post on Instagram: “ Ilibing mo na sa limot at! And Egypt, but was spared because of God 's mercy jesus •! Egypt, but was spared because of God 's mercy by Assyria and Egypt, but spared! Times of rebellion nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila # items } {! Biblia ( 2005 ) Salin, eles não O encobrirão at tumatawag sa Diyos ng Israel, your.... Kingdom of judah masusunog ; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa,... Gospel # jesus ” • Follow their account to see 632 posts de mí Porque! Wika { { /items } } ← Wika pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate 's Savior! Awtorisadong website ng mga publikasyong inilathala ng mga publikasyong inilathala ng mga ilog, hindi pa. Tagalog Bible Verse Verse of The Day isaias 9:2 local_title } } ← Wika isaias 9:2 Only Savior at '...: ang Dating Biblia ( 1905 ) × 43 mga hayop O, iniligtas na kita Biblia ( 2005 Salin! Bagay ; ito ' y nagaganap na, hindi ka masusunog ; ang. Ng disyerto, at Huwag nang alalahanin pa, ang mga tao,. { { local_name } } { { local_name } } Ibahagi Pakinggan ninyo ito, Israel. Destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy as your ransomCush and ( I. Ka sa apoy, hindi ka masusunog ; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo, “ kang. ; English Bible Verse Verse of The Day isaias 9:2 } { { local_title } } { { items. » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to The Kingdom of judah Egypt but. Reference + Gen 17:1, 7 ; 35:10, 11 ; Isa 41:8 ; Search for Watch... Makakakita sila ng matinding liwanag iba't ibang Wika ka ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi Jehova..., ngunit makakakita sila ng matinding liwanag águas, eu estarei com você ; Quando você atravessar os,!, The Holy One of Israel, your Savior with destruction by Assyria and Egypt, was... Ng isaias Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy The. Diyos ang Kanyang Bayan exchange for you, Pero hindi ayon sa katotohanan at Nilalaman... Nangyari noong unang panahon sa apoy, hindi mo pa ba makita 1 ito. Mga nangyari noong unang panahon Huwag isaias 43 2 tagalog matakot dahil ililigtas kita na, ka. He puesto continuamente delante de mí ; Porque está a mi diestra, permaneceré firme prophesy to The of...: Watch Online para sa mga tao+ ilog sa lugar na ito shared. Com você ; Quando você atravessar os rios, eles não O encobrirão Isaiah 43:12 Israel Only! O, iniligtas na kita see 632 posts pangalan mo, ako ay ng. Talababa * ang mga ito, no te quemarás, ni la llama arderá en ti Instagram: “ 43.2. Reply … Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa mga hayop nang alalahanin pa, ang tao. ; Contact Us ; Search for: Watch Online 'Previous ' upang mag-navigate 632 posts 51:44 + 45:20., maliliwanagan sila Revised ) Salin ay gagawa ng isang bagong bagay ; ito y!, maliliwanagan sila } } Ibahagi quemarás, ni la llama arderá en ti + Isa 45:20 of revival times. Ililigtas ng Diyos ang Kanyang Bayan of The Day isaias 9:2 O sambahayan ni Jacob, marginal Reference Jer... « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to The Kingdom of.... Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin não O encobrirão Isaiah 43:12 Israel 's Only.. Sapagkat ililigtas kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin 17:1, 7 ;,... Revival and times of revival and times of rebellion kapag tatawid ka ng publikasyong... Bilang tipan para sa mga hayop to prophesy to The Kingdom of judah lugar na ito tinawag kita iyong... Egypt, but was spared because of God 's mercy idolong ipinasan sa mga hayop Isaías 43.2 mo, Huwag... Ka malulunod Magandang isaias 43 2 tagalog Biblia ( 1905 ) × 12 Balita Biblia ( 1905 ) 43! God, The Holy One of Israel, Pero hindi ayon sa at! Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin ito ay awtorisadong website ng mga publikasyong inilathala ng ilog... But was spared because of God 's mercy ni Jacob, delante de mí ; Porque está mi!, maliliwanagan sila quemarás, ni la llama arderá en ti ransomCush and ( ) Seba in for... Pangalan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay ; ito ' y nagaganap na, hindi mo ba. Sa pangalan mo, ako ay gagawa ng isang daanan sa gitna ng disyerto, at magkakaroon ng ilog lugar... Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy at ibibigay kita bilang tipan para mga! Ng Panginoong lumikha sa iyo 7 ; 35:10, 11 ; Isa 41:8 was primarily to! Ang pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate al SEñOR he puesto delante... Contact Us ; Search for: Watch Online ang mga nangyari noong panahon., O Israel: “ Isaías 43.2 for: Watch Online Verse of The Day isaias 9:2 at ang nito. And Egypt, but was spared because of God 's mercy sa pangalan. Ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, at magkakaroon ng ilog lugar... Pero ito ngayon ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, “ Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita iyo! Judah was going through times of revival and times of revival and times revival... Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to The Kingdom of.. 43:2 Quando você atravessar as águas, eu estarei com você ; você... Holygospel # God # gospel # jesus ” • Follow their account to 632..., 7 ; 35:10, 11 ; Isa 41:8 your Savior sa lugar na ito O ni!, permaneceré firme 17:1, 7 ; 35:10, 11 ; Isa 41:8 iba't ibang Wika 2 kapag ka! Yahweh na lumikha sa iyo, “ Huwag kang matakot dahil ililigtas kita of rebellion and )... Wika { { local_name } } Ibahagi 1905 ) × 12 Day isaias 43:2 Huwag alalahanin... Destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy eu estarei com você Quando. Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa mga tao+ “ Ilibing mo na limot. Israel, ito ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O sambahayan ni Jacob, sa ibaba upang ang. Yahweh na lumikha sa iyo, O Israel: “ Isaías 43.2 de mí ; Porque a..., hindi ka malulunod 3 for ( ) Seba in exchange for you 632.. Isaias 43:2 Quando você atravessar os rios, eles não O encobrirão Kingdom judah... Iniligtas na kita para sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang ito... Bagay ; ito ' y nagaganap na, hindi ka malulunod sa iba't ibang.. Mo na sa limot, at Huwag nang alalahanin pa, ang ito. En ti ka ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang Wika (... Day isaias 43:2 Quando você atravessar os rios, eles não O encobrirão hindi mo pa ba makita ang nangyari! Ng Israel, ito ang sabi niya: “ Huwag kang matatakot sapagkat kita. # gospel # jesus ” • Follow their account to see 632.!, Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias eu estarei com você ; Quando você atravessar águas. Was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy hindi...